Atea

Atea er Citrix sin største partner i det norske og i det nordiske markedet. Atea var første aktør i Norge og i Norden til å inneha samtlige av Citrix sine spesialistsertifiseringer. Atea er Citrix Platinum Solution Advisor Specialist. Dette innebærer at Atea har det høyeste nivået som er mulig å oppnå, samt at Citrix har verifisert arbeid som er gjort ute hos våre kunder og gitt godkjenningsstempel.


Atea ble Norges første utnevnte Platinum partner allerede i desember 2000 og har siden beholdt denne statusen. For å oppnå denne utnevnelsen har vi bevist våre evner innen rådgivning, implementering og vedlikehold av større løsninger. Samtidig stilles det strenge krav til sertifisering av konsulenter, løsningsrådgivere og arkitekter.