Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine
personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Sentrale begreper:

 • Kontaktinfo
 • Citrix User Group Norge er behandlingsansvarlig
 • Hva slags informasjon er det vi samler inn?
 • Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 • Informasjon fra andre kilder
 • Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 • Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 • Hvor lenge lagres opplysningene?
 • Hvem kan informasjonen deles med?
 • Informasjonsdeling med tredjepart
 • Hvor oppbevares opplysningene?
 • Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 • Andre formål
 • Informasjonskapsler
 • Epost og telefon
 1. Kontaktinformasjon til Citrix User Group Norge
  Citrix User Group Norge er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du
  spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter,
  finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:
  Citrix User Group Norge
  v/ Styreleder Bjørn Riiber
  Bakkevegen 25
  2040 KLØFTA
  Organisasjonsnummer: 984 172 486
  E-post adresse: [email protected]
  Web: www.cug.no
 2. Sentrale begreper
  Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å
  identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn,
  telefonnummer, epost og arbeidssted.
  Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som:
  innsamling, analyse, registrering og lagring.
  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og
  hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen
  av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.3. Citrix User Group Norge er behandlingsansvarlig
  Citrix User Group Norge er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.
 3. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
  Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt eller besøker vår
  hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be
  om følgende personopplysninger:
  Navn
  E-postadresse
  Telefonnummer
  Nasjonalitet
  Alder
  Evt. Allergier (mat)
  Hvilken virksomhet du jobber for
  Stilling eller ansvarsområde
  Hvilken bransje du jobber i
  Hjemmesideadresse til virksomheten din
  Opplysninger om hvilke type aktiviteter, konferanse, tema eller speakere du eller ditt firma ønsker
  Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
  Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IPadresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.
 4. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettisde. Samtykke kan trekkes
  Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et
  kunde/ bruker forhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde/ bruker vil dette være en legitim
  grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til
  markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette
  samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta
  bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke
  leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger
 5. Informasjon fra andre kilder
  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere
  andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig
  tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere
  kontaktinformasjon. Hvis du er kunde/bruker hos oss kan vi også tilføye ytterligere
  kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til
  økonomiavdeling . Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.
 6. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
  Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
  Kundebehandling og informasjon om våre produkter gjeldende aktiviteter og arrangementer i vår
  brukerforeningen Citrix User Group Norge.
  For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve
  brukeropplevelsen
  Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som
  interesserer deg
  Vi ber om dine personopplysninger for å:
  Registrere deg inn til våre aktiviteter og konferanser
  Svare på forespørsler
  Sende ønsket informasjon, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender
  inn dine opplysninger
  Opprette og opprettholde en dialog
  Sende informasjon som kan være av interesse for deg
  Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta
 7. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de
  overnevnte formål, samtykker du til følgende:
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
  Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre aktiviteter og konferanser
  Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
  Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere eposter ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.
 8. Hvor lenge lagres opplysningene?
  Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling,
  deretter sletter vi informasjonen.
  Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten;
  deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt
  interaksjon med Citrix User Group Norge eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon,
  ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.
  Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til
  regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt
  abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.
  I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er sponsor hos oss, behandler vi dine opplysninger
  innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger
  inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv
  kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av
  opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du
  din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.
 9. Hvem kan informasjonen deles med?
  Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i Citrix User Group
  Norge, som enten sitter i styret eller ved bestilling av overnatting og konferanse via avtalepartnere
  som feks. hotell.
 10. Informasjonsdeling med tredjepart
  Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog
  mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:
  Navn
  Hvilken virksomhet du jobber for
  Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med
  en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt
  eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.
 11. Hvor oppbevares opplysningene?
  Opplysningene oppbevares av Citrix User Group Norges systemer.
 12. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
  Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter
  opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .
  Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller
  sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For
  å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker
  du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det
 13. Andre formål
  Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer
  informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen
  overnfor på nytt.
 14. Informasjonskapsler
  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en
  nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både
  har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og
  godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som
  behandler opplysningene.

  Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du
  slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.
 15. E-post
  Citrix User Group Norge er en teknisk brukerforening som er dugnadsdrevet av et innvalgt styre. Vi
  benytter for det meste e-post vi vår kommunikasjon. Relevante opplysninger som fremkommer av
  telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kontaktdialogen vil bli lagt inn i våre
  systemer.

  Alle styremedlemmer benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den
  enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå
  og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte
  relevante e-poster vil normalt bli overført til nye styremedlemmer.

  Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

  Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende
  taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.