Tormod Auestad

Tormod har vært medlem av CUG siden oppstarten i 2001. Han ble medlem av styret våren 2016. Til daglig er Tormod ansatt i ConocoPhillips hvor han jobbet med Citrix siden 2000.